Volver al Inicio

Entre Rios 261, Rosario, Santa Fe, Argentina

Tel: +54 341 4217670

zazpirosario@gmail.com

Aire al Euskera

 

ZENBAKIAK / NUMEROS

1

Bat

2

Bi

3

Hiru

4

Lau

5

Bost

6

Sei

7

Zazpi

8

Zortzi

9

Bederatzi

10

Hamar

11

Hamaika

12

Hamabi

13

Hamahiru

14

Hamalau

15

Hamabost

16

Hamasei

17

Hamazazpi

18

Hamazortzi

19

Hemeretzi

20

Hogei

21

Hogei ta bat

22

Hogei ta bi

23

Hogei ta hiru

24

Hogei ta lau

25

Hogei ta bost

26

Hogei ta sei

27

Hogei ta zazpi

28

Hogei ta zortzi

29

Hogei ta bederatzi

30

Hogei ta hamar

31

Hogei ta hamaika

32

Hogei ta hamabi

33

Hogei ta hamahiru

34

Hogei ta hamalau

35

Hogei ta hamabost

36

Hogei ta hamasei

37

Hogei ta hamazazpi

38

Hogei ta zortzi

39

Hogei ta bederatzi

40

Berrogei

41

Berrogei ta bat

42

Berrogei ta bi

50

Berrogei ta hamar

51

Berrogei ta hamaika

52

Berrogei ta hamabi

60

Hirurogei

61

Hirurogei ta bat

62

Hirurogei ta bi

70

Hirurogei ta hamar

71

Hirurogei ta hamaika

80

Laurogei

90

Laurogei ta hamar

100

Ethun

200

Berrehun

300

Hirurehun

400

Laurehun

500

Bostehun

600

Seiehun

700

Zazpiehun

800

Zortziehun

900

Bederatziehun

1.000

Mila

1.000.000

Milioi

Lehen

Bigarren

Hirugarren

Laugarren

Bostgarren

Seigarren

Zazpigarren

Zortzigarren

Bederatzigarren

10º

Hamargarren

1/2

Erdia

1/3

Hereena

1/4

Laurdena

1/5

Bosteik bost

1/6

Seitik bat

1/7

Zazpitik bat

1/8

Zortzik bat

1/9

Bederatzitik bat

1/10

Hamarrena

 

 

 

 

          
               

Zazpirakbat - 2022 © - Desarrollado por Rodrigo Guidetti