Volver al Inicio

Entre Rios 261, Rosario, Santa Fe, Argentina

Tel: +54 341 4217670

zazpirosario@gmail.com

HIMNO ÁRBOL DE GERNIKA

26-04-2016

 

 

 

Gernikako Arbola

Gernikako arbola
da bedeinkatua
Euskaldunen artean
guztiz maitatua.
Eman ta zabal zazu
munduan frutua
adoratzen zaitugu
arbola santua
 

Mila urte inguru da
esaten dutela
Jainkoan jarri zuela
Gernikako arbola.
Zaude bada zutikan
orain da denbora
eroritzen bazera
arras galdu gera
 

Ez zera eroriko
arbola maitea
baldin portatzen bada
Bizkaiko Juntia.
Laurok hartuko degu
pakian bizi dedin
euskaldun jendia.
 

Betiko bizi dedin
Jaunari eskatzeko
jarri gaitezen danok
laister belauniko.
Eta bihotzetikan
eskatu ezkero
arbola biziko da
orain eta gero.
 

 

 

                 Arbola botatzia
                dutena pentsatu
                denak badakigu.
                Ea bada jendia
                denbora orain degu
                erori gabetanik
                eduki behar degu.
                Beti egongo zera
                uda berrikoa
                lore aintzinetako
                mantxa gabekoa.
                Erruki zaite bada
                bihotz gurekoa
               denbora galdu gabe
               emanik frutua.

               Arbolak erantzun du
               kontuz bizitzeko
               eta bihotzetikan
               Jaunari eskatzeko,
               gerrarik nahi ez degu
               pakea betiko,
               gure lege zuzenak
               hemen maitatzeko.
 

               Erregutu diogun
               Jaungoiko Jaunari
               pakea emateko
               orain eta beti.
               Baita indarra ere
               zerorren lurrari
               Euskal Herriari.

 

 

 

 

          
               

Zazpirakbat - 2018 © - Desarrollado por Rodrigo Guidetti